Turkish

Yapı Biyolojisi + Sürdürülebilirlik Enstitüsü İBN hakkında

İBN bağımsız ve tarafsız çalışır. İBN, tüm yapı uzmanlarına ve kendilerine sağlıklı ve çevre dostu bir ev ve çalışma ortamı dileyenlere, bağımsız ve objektif, anlaşılır bilgiler, eğitim, danışmanlık ve ölçümler sunar. Bu hizmetlere baz oluşturan ise, “Yapı biyolojisinin 25 temel ilkesi”, “yapı biyolojisinin ölçümleme teknikleri standartı SBM-2015” ve “yapı biyolojisi uyuma alanı kıyaslamaları”dır.

İBN hakkında inglizce daha fazla bilgi için: buildingbiology.com

Tarihçe

  • İBN’nin kurucusu: Prof. Dr. Anton Schneider
  • 1977’den beri: İBN açık eğitim programı ile “yapıbiyoloğu İBN” ünvanı
  • 1979’den beri: WOHNUNG+GESUNDHEİT sektörel dergisi
  • 1980’den beri: Yapı biyolojisi danışmanlık merkezleri yurt içi ve dışında
  • 2014’den beri: Yapı biyolojisinin “Leuchtturm- / Lighthouse- projesi sayılan, Rosenheim’da ki yeni binaya taşınma
  • 2016’dan beri: İnglizce verilen Building Biology Course IBN ile “yapı biyolojisi danışmanılığı” eğitimi

Türkiye’de ki partnerimiz

Türkiye Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü YBE ile farklı alanlarda yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
YBE, Yapı Biyoloğu İBN eğitimimi, bizim yapı biyolojisi açık eğitim programımız tabanında ülkesinde sunmaktadır.

And Akman & Merve Titiz
info@yapibiyolojisi.org

İBN ve YBE hakkında türkçe daha fazla bilgi için: yapibiyolojisi.org/

Building Biology Forum 2019 bei Izmir/Türkei

Uç:

Web sitelerini otomatik olarak çevirme seçeneğini zaten biliyor musunuz? Bu, IBN sitesinin tamamını kendi dilinizde okumanızı sağlar. Tarayıcınızın bu işlevi destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz yeterlidir.